Nákupní košík
Nákupní košík

Žádné položky


FoggyStop

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SHOP

Bezpečnostní Tabulky a cedule Shop
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY s.r.o., Pohraniční 104
703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Bezpečnostní tabulky - Katalog
Hledat
Podobné bezpečnostní tabulky a pásky,
nakupované společně s touto tabulkou/výrobkem:

Používej ochranný oděv - plast
Pracuj jen v ochr. brýlích nebo s oblič. štítem - plast
Chodci přejděte na protější chodník - fólie
Vymezený prostor musí zůstat vždy volný - aluten
Pracuj v ochranné přilbě - aluten
Náhled - Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu - plast


Identifikační kód tabulky/výrobku: SH00864

Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu - plastMateriál: Plast 297x210 mm
Kategorie tabulky/výrobku: Příkazové bezpečnostní tabulky

info Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu - fólie
Fólie 297x210 mm
Cena: 39.9 Kč      
info Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu - plast
Plast 297x210 mm
Cena: 12.9 Kč      


Další podobné bezpečnostní tabulky:

Vypni v nebezpečí - fólie Před odchodem zavři přívod plynu - fólie Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník - fólie Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu - plast Pracuj jen zajištěn výstrojí k upoutání - fólie


Ochranný kryt sejmi jen, je-li zařízení v klidu plast

Bezpečnostní tabulka "OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU" je nutné umístit, na dobře viditelných místech, tam, kde v případě neuposlechnutí příkazu hrozí riziko vzniku poškození majetku nebo co hůře, vzniku pracovního úrazu.

Bezpečnostní tabulka se může dle přání klienta upravit, tak aby zdůrazňovala o jaký ochranný kryt a z jakého zařízení se jedná.
Bezpečnostní příkazové tabulky "OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU" se instalují na místa, kde by odstranění ocharného krytu daného zařízení vedlo ke vzniku pracovního úrazů a k porušení předpisů BOZP, jelikož pracovníci jsou povinni se bezpečnostními značkami řídit a dodržovat pokyny na nich uvedené.
Bezpečnostní značení je vyrobeno z plastu PVS ve velikosti A4, kde je vyobrazen bílý vykřičník na modrém, kruhovém podkladě a je doplněná textovou částí.
Copyright Traiva s.r.o. (c)2009-2018

Hasicí přístroje Shop

Infocentrum

Vyhledávání bezpečnostní tabulky podle barvy

FoggyStop