Nákupní košík
Nákupní košík

Žádné položky


FoggyStop

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SHOP

Bezpečnostní Tabulky a cedule Shop
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY s.r.o., Pohraniční 104
703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Bezpečnostní tabulky - Katalog
Hledat
Podobné bezpečnostní tabulky a pásky,
nakupované společně s touto tabulkou/výrobkem:

Tlakové láhve s inertními plyny
Svářecí souprava
Fólie - Argon
Fólie - Vodík
Fólie - Dusík
Náhled - Fólie - Kyslík


Identifikační kód tabulky/výrobku: SH00414

Fólie - KyslíkMateriál: Fólie 200x150 mm
Kategorie tabulky/výrobku: Označení tlakových lahví

info Fólie - Kyslík
Fólie 200x150 mm
Cena: 14.9 Kč      
info Kyslík - aluten
Aluten 200x150 mm
Cena: 42.5 Kč      
info Plast - Kyslík
Plast 200x150 mm
Cena: 14.9 Kč      


Další podobné bezpečnostní tabulky:

Prázdné láhve - fólie Plast - Kyslík  Tlakové láhve CO2 - plast Plast - Acetylen Svářecí souprava


Kyslík

Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky "KYSLÍK"
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k promíchání láhví s různým obsahem a tím k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku.

Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.
Bezpečnostní tabulky "KYSLÍK" jsou určeny zejména k jednoznačnému vyznačení vyhrazených prostorů, např. venkovních manipulačních skladů, skříní apod., do kterých se umísťují kovové tlakové láhve k dopravě plynů obsahující kyslík.
Tyto tabulky nám mají označovat tlakové láhve. Takovýchto láhví je více druhů. Záleží na vás, které tlakové láhve si chcete označit. Označení musí být viditelné, a musí být přímo nad místem, kde jsou uloženy tlakové láhve. Musíte mít označeny také místa kde jsou uloženy prázdné tlakové láhve.
Copyright Traiva s.r.o. (c)2009-2018

Hasicí přístroje Shop

Infocentrum

Vyhledávání bezpečnostní tabulky podle barvy

FoggyStop