Nákupní košík
Nákupní košík

Žádné položky


FoggyStop

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SHOP

Bezpečnostní Tabulky a cedule Shop
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY s.r.o., Pohraniční 104
703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Bezpečnostní tabulky - Katalog
Hledat
Podobné bezpečnostní tabulky a pásky,
nakupované společně s touto tabulkou/výrobkem:

Fólie - Dusík
Fólie - Pozor! Tlakové láhve
Tlakové láhve CO2 - fólie
Plast - Kyslík
Plast - Propan butan
Náhled - Plast , Maximální počet uložených lahví


Identifikační kód tabulky/výrobku: SH00491

Plast , Maximální počet uložených lahvíMateriál: Plast 200x150 mm
Kategorie tabulky/výrobku: Označení tlakových lahví

Plast , Maximální počet uložených lahví
Plast 200x150 mm
Cena za kus: 14.9 Kč      

Další podobné bezpečnostní tabulky:

Plast , Maximální počet uložených lahví Plast - Dusík Pozor! Tlakové láhve - plast Plné láhve - plast Fólie - Propan butan


Maximální počet uložených lahví

Kde je nutné umístit bezpečnostní tabulky "MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH
LÁHVÍ ….. ks"
Tyto tabulky musí být umístěny na místech, kde se skladují kovové tlakové láhve k dopravě plynu a při manipulaci s nimi by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku.
Tabulky musí být umístěné tak, aby byly stále dobře viditelné, např. při otevření dveří nesmí být zakryté apod.
Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit !
Text tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní tabulky "MAXIMÁLNÍ POČET ULOŽENÝCH LÁHVÍ ….. ks" jsou určeny zejména k informaci o přesně stanoveném počtu kovových tlakových láhví k dopravě plynů, které je přípustné na uvažovaném místě skladovat.Tyto tabulky nám mají označovat tlakové láhve. Takovýchto láhví je více druhů. Záleží na vás, které tlakové láhve si chcete označit. Označení musí být viditelné, a musí být přímo nad místem, kde jsou uloženy tlakové láhve. Musíte mít označeny také místa kde jsou uloženy prázdné tlakové láhve.
Copyright Traiva s.r.o. (c)2009-2018

Hasicí přístroje Shop

Infocentrum

Vyhledávání bezpečnostní tabulky podle barvy

FoggyStop