Nákupní košík
Nákupní košík

Žádné položky


FoggyStop

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SHOP

Bezpečnostní Tabulky a cedule Shop
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY s.r.o., Pohraniční 104
703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Bezpečnostní tabulky - Katalog
Hledat
Informační bezpečnostní tabulky | Plastové Informační bezpečnostní tabulky
Úkolem informační bezpečnostní tabulky je poskytnout v pravém okamžiku potřebnou informaci pro bezpečnost, zejména v kritických situacích. Od toho se odvíjí počet a velikost informační bezpečnostní tabulky. Tabulka musí být viditelná a pokud označuje cestu k důležitým zařízením (např. hlavní uzávěr plynu, hlavní vypínač) musí být tabulka umístěna tam, kde ji očekáváme, případně celá cesta bezpečnostními šipkami a tabulkami.
Zpět na Hlavní stranu Zpět na Hlavní stranu
Kategorie Informační tabulky pro objekty Informační tabulky pro objekty Kategorie Tabulky s bezpečnostníni informacemi Tabulky s bezpečnostníni informacemi Kategorie Tabulky s popisy potrubí a uzávěrů Tabulky s popisy potrubí a uzávěrů
Kategorie WC - označení toalet WC - označení toalet

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY - INFORMAčNí BEZPEčNOSTNí TABULKY

Základní informace Zobrazit pouze Fólie Zobrazit pouze Plast Zobrazit Všechny tabulky
Informační bezpečnostní tabulky -podání informací

Informační bezpečnostní tabulky - jaké informace mají podávat

Informace k použití tabulek

Bezpečnostní tabulky informační nejsou příliš zábavné. "O čem mě tak asi může informační bezpečnostní tabulka informovat?" Ale víte například kde je hlavní uzávěr plynu nebo vody? Až jej z bezpečnostních důvodů budete potřebovat, ve stresu, jistě si vzpomenete? Jo ale když máme tabulku denně na očích je to určitě lepší. Aa jsou důležitou skupinou bezpečnostních tabulek. jejich význam spočívá v informaci osobám o důležitých skutečnostech, které v případě nebezpečí mohou ovlivnit bezpečnost.

Například označení umístění hlavních vypínačů, hlavních uzávěrů plynu, vody, důležitá telefonní čísla pomocí bezpečnostní tabulky informační je velmi potřebné v kritické situaci.

Ruku na srdce - kdo si ve stresové situaci vzpomene, kde je hlavní uzávěr plynu? Bezpečnostní tabulky informační můžou tento problém snadno vyřešit a snížit tak riziko ohrožení zdraví nebo výši škod.

Z tohoto důvodu je také důležité vzdálené uzávěry označit také bezpečnostními tabulkami se šipkami, tak aby byly tato místa viditelná z více pohledů. Jedna bezpečnostní tabulka označení hlavního uzávěru za rohem ve sklepě nemá prakticky žádný význam.

Důležité informace. které podávají bezpečnostní tabulky musí být umístěny na viditelných místech a značit celou cestu k bezpečnostním zařízením.  Není smysluplné označit směr k hlavnímu uzávěru pomocí bezpečnostní tabulky uprostřed výrobní haly a přitom je tento uzávěr umístěn venku.

Hlavní zásady značení pomocí bezpečnostní tabulky informační

1. Informace  bezpečnostní tabulky musí být srozumitelná.

Například použití bezpečnostní tabulky "Hlavní vypínač"  je bez dodatkového nápisu čeho se týká zcela nesrozumitelné. V konečném důsledků nemá pro bezpečnost tato bezpečnostní tabulky význam. Nezaměňujme bezpečnostní tabulky informační a bezpečnostní tabulky příkazové.

2. Bezpečnostní tabulky musí být viditelné.

Viditelnost bezpečnostní tabulky můžeme ovlivňovat několika způsoby:

- velikostí a provedením tabulky

Ve velkých prostorách hal jsou tabulky směru k bezpečnostním zařízením v rozměru A4 jen velmi málo viditelné. Rozměr je nutné volit podle pozorovací vzdálenosti. Nad 10 m již musíme volit rozměr minimálně A3. Pokud však použijeme více tabulek je možné použít i A4. Tabulky umístěné ve výšce nad  3 m musí být v každém případě min. A3.

3. Bezpečnostní tabulky musí vyjadřovat správnou informaci

Je jisté, že některá použití bezpečnostní tabulky jsou více než diskutabilní. Například tabulka "Pozor padá omítka"  je sice správná informace, ovšem neřeší nic. bezpečnost by v takovém případě mělo zajišťovat označení prostoru minimálně výstražnou páskou a doplnění  příkazovou bezpečnostní tabulkou "Přejděte na protější chodník"  nebo použitím zákazové bezpečnostní tabulky " Zákaz vstupu"
 
 
 
 
 

 Zákazové bezpečnostní tabulky | Výstražné bezpečnostní tabulky | Příkazové bezpečnostní tabulky | Elektro a sdružené bezpečnostní tabulky | Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky
Periodická tabulka | Bezpečnostní tabulky | Bezpečnostní pásky | Cedule "Pozor Pes" | Připevňovací materiál | Bezpečnostní pokyny | Bezpečnostní tabulky
Bezpečnostní tabulky - přehled | Bezpečnostní tabulky - eshop | Označení chemických látek | Označení talkových lahví | Zpětné odkazy | Bezpečnostni tabulky - KONTAKT